حذف شورای نگهبان از قانون اساسی (رفراندم نمادین در دانشگاه ها)

به دعوت زبان سبز برای رفراندم نمادین در دانشگاهها در 16 آذر

نقل قول:

«16 آذر مانند ِ مناسباتی چون 22 بهمن و روز قدس ، یک مناسبت ِ عمومی نیست و توقع برای حضور عامه ی مردم  نه بجاست و نه فراخوان  برای آن  ممکن است .»

در راه مبارزه برای آزادی ابتدا باید ذهن جامعه را برای دمکراسی آماده کرد تا در آینده در این راه به مشکل بر نخوریم. برگزاری رفراندم های نمادین یکی از روش های ایجاد این امر است. وچون 16 آذر روز دانشجوست فرصت مناسبی برای دانشجویان هست که  از این روز برای برگزاری رفراندم های نمادین در دانشگاه ها استفاده کنند.

car_2007_11decb

شورای نگهبان قانون اساسی از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از دوازده عضو تشکیل شده‌است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رییس قوه قضاییه( که خود او هم با حکم رهبر عزل ونصب می شود)  و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.

شورای نگهبان یکی از دستهای پر قدرت دیکتاتور برای زور گویی در جامعه ایران می باشد که علنا به تمام امور دمکراسی در ایران دخالت می کند از جمله  انتخابات ریاست جمهوری،انتخابات مجلس ،انتخابات  شورای شهر و تصویبات مجلس و …..

پیشنهاد من برای رفراندم:

» حذف شورای نگهبان از قانون اساسی (آری یا نه)»

Advertisements