امروز جنبش سبز دو شهید راه آزادی داشت

خبرگزاری ایسنا:

» در همين راستا حكم دو نفر از اين تعداد به نام‌هاي محمدرضا علي‌زماني و آرش رحماني‌پور كه به تاييد دادگاه تجديدنظر تهران رسيده بود سحرگاه امروز (پنج شنبه) اجرا شد و نامبردگان به دار آويخته شدند. احكام 9 نفر ديگر از محكومان حوادث ماه‌هاي اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهي است كه در صورت قطعيت احكام صادره، طبق مقررات نسبت به اجراي حكم اقدام خواهد شد. اتهام محاربه و تلاش براي براندازي جمهوري اسلامي و عضويت در انجمن پادشاهي ايران و مجاهدين خلق، از جمله اتهامات اين محكومان است.»

2 نفر اعدام شدند ولی هنوز عده ایی از در حال بحث با عده ایی دیگر هستند که چرا کروبی این طور گفت چرا موسوی بیانیه 17 رو نوشت .«ما همه با هم هستیم« شعاری که فراموش شده

امروز موتور اعدامهای حکومت به راه افتاده اگر دیر بجنبیم 9 نفر دیگر لیست نیز به همین سرنوشت دچار خواهند شد.این جسارت حکومت ناشی از تفرقه به وجود آمده در بین جنبش  و انتقادهایی است که فعالین جنبش سبز نسبت به هم می کنند البته درسته که انتقاد سازنده است اما تخریب کشنده است

این سناریوی جدید حکومت برای ترساندن مردم و فعالین جنبش سبز است.باید ثابت کنیم که ما همه با هم هستیم .نه اینکه فقط شعار بدیم.

22 بهمن ماه روز سبزها

Advertisements